Bản đồ hành chính huyện Văn Giang

Đăng ngày 16 - 06 - 2010
100%

 

Huyện Văn Giang nằm ở phía bắc tỉnh, phía bắc giáp thành phố Hà Nội, phía nam giáp huyện Khoái Châu, huyện Yên Mỹ, phía đông giáp huyện Văn Lâm, phía tây giáp tỉnh Hà Tây, có 11 đơn vị hành chính, gồm 10 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 71,79 km2 trên bản đồ thể hiện mầu vàng tranh, cụ thể:

 1. Thị trấn Văn Giang diện tích hành chính là 6,84 km2
 2. Xã Xuân Quan diện tích hành chính là 5,31 km2  
 3. Xã Cửu Cao diện tích hành chính là 4,40 km2
 4. Xã Phụng Công diện tích hành chính là 4,89 km2
 5. Xã Long Hưng diện tích hành chính là 8,49 km2
 6. Xã Liên Nghĩa diện tích hành chính là 6,15 km2
 7. Xã Tân Tiến diện tích hành chính là 9,92 km2
 8. Xã Thắng Lợi diện tích hành chính là 4,84 km2
 9. Xã Mễ Sở diện tích hành chính là 6,64 km2
 10. Xã Nghĩa Trụ diện tích hành chính là 8,12 km2
 11. Xã Vĩnh Khúc diện tích hành chính là 6,19 km2

Tin mới nhất

°
32 người đang online