Các xã, thị trấn của huyện Văn Giang

Đăng ngày 22 - 12 - 2010
100%

* Các xã, thị trấn của huyện Văn Giang bao gồm:
1. Thị trấn Văn Giang diện tích hành chính là 6,84 km2
2. Xã Xuân Quan diện tích hành chính là 5,31 km2
3. Xã Cửu Cao diện tích hành chính là 4,40 km2
4. Xã Phụng Công diện tích hành chính là 4,89 km2
5. Xã Long Hưng diện tích hành chính là 8,49 km2
6. Xã Liên Nghĩa diện tích hành chính là 6,15 km2
7. Xã Tân Tiến diện tích hành chính là 9,92 km2
8. Xã Thắng Lợi diện tích hành chính là 4,84 km2
9. Xã Mễ Sở diện tích hành chính là 6,64 km2
10. Xã Nghĩa Trụ diện tích hành chính là 8,12 km2
11. Xã Vĩnh Khúc diện tích hành chính là 6,19 km2

Tin mới nhất

XÃ NGHĨA TRỤ (16/06/2017 7:44 SA)

XÃ LIÊN NGHĨA(15/06/2017 3:55 CH)

XÃ XUÂN QUAN(15/06/2017 3:50 CH)

XÃ VĨNH KHÚC(15/06/2017 6:52 SA)

XÃ PHỤNG CÔNG(15/06/2017 8:54 SA)

XÃ CỬU CAO(15/06/2017 8:44 SA)

XÃ THẮNG LỢI(15/06/2017 1:54 CH)

XÃ LONG HƯNG (15/06/2017 9:22 SA)

°
50 người đang online