Văn giang trước vận hội và thời cơ mới

Đăng ngày 29 - 04 - 2016
100%

Trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ những tác động khách quan, những diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu, dịch bệnh liên tục bùng phát, ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng, suy thoái  kinh tế toàn cầu, tình hình an ninh nông thôn ở một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó lường… Xong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân vẫn tin tưởng và tự hào rằng, Văn Giang đã kế tục xứng đáng truyền thống anh hùng cách mạng của cha anh, dưới sự lãnh đạo của BCH đảng bộ huyện  năm qua- bằng trí tuệ, bằng sức mạnh, bằng bản lĩnh của cả Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân toàn huyện đã chung sức, chung lòng xây dựng Văn Giang phát triển khá toàn diện, đạt được nhiều thành tựu, tiến bộ quan trọng, vững bước đi lên trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.  

Hiện nay,  nông nghiệp Văn Giang phát triển thuộc tốp đầu của tỉnh, người dân không những đủ ăn mà đã có tích luỹ, từng bước làm giàu. Từ tầm nhìn chiến lược, trí tuệ và có tính đột phá mạnh trên cơ sở bám sát và vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, định hướng của TW, của tỉnh, nắm chắc tình hình thực tế của địa phương, tranh thủ mọi nguồn lực từ bên trong và bên ngoài để đi đến việc hình thành các vùng sản xuất sản xuất nông nghiệp quy mô tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá như: hình thành vùng trồng lúa đặc sản và sản xuất lúa giống nguyên chủng, siêu nguyên chủng; Vùng trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phát triển mô hình trang trại đang là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Để giúp sức, hỗ trợ nhà nông có thêm nhiều kinh  nghiệm, kiến thức mới, Các cấp, các ngành ở huyện và cơ sở đặc biệt chú trọng đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Huyện và các địa phương có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều trung tâm ứng dụng, viện nghiên cứu...về trồng trọt, chăn nuôi, thường xuyên mời các chuyên gia hàng đầu của Trung ương về giảng dạy, hướng dẫn cho nông dân cách làm mới, kinh nghiệm hay, khảo nghiệm giống mới…cho giá trị kinh tế và năng suất cao hơn, đứng ra đại diện ký liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân.

        Mặc dù diện tích đất nông nghiệp giảm do đầu tư để phát triển các ngành công nghiệp trong tiến trình CNH- HĐH, nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước với mức tăng  bình quân là 3,4%/ năm .  Diện tích hoa, cây cảnh, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ngày càng tăng, trong đó có nhiều diện tích đạt  từ 300- 500 triệu đồng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản ngày một tăng nhanh và đang chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất nông nghiệp.

       Cùng hòa nhịp với cả nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Không chỉ trú trọng, tập trung cho việc phát triển nhanh, có hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp. Với tinh thần chủ động đón bắt đi đôi với tạo thời cơ, phát huy lợi thế của huyện ven đô, BCH đảng bộ huyện chủ trương: tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp- TTCN và thương mại- dịch vụ. Và kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều ngành nghề truyền thống trên địa bàn huyện được khôi phục và phát triển tốt, mang lại giỏ trị thu nhập, các nghề phụ có nguồn gốc từ sản phẩm nông nghiệp như: nghề làm ruốc thịt ở Mễ Sở, bánh tẻ Phụng Công, bánh dầy Cửu Cao…đã từ nhiều năm nay dành được vị trí độc tôn với thực khách gần xa.

           Về cơ sở vật chất hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm được đầu tư, xây dựng và nâng cấp góp phần phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Để tạo thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện. Hiện nay, huyện đang chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng tích lũy, tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư vào địa bàn. Các tuyến đường giao thông do tỉnh, huyện quản lý tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp mới và duy tu bảo dưỡng với số tiền hàng chục tỷ đồng bằng nguồn vốn của nhà nước và nhân dân đóng góp. Do làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc cùng nhà nước xây dựng các công trình công cộng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm nên nhiều nơi người dân đã tự nguyện góp tiền của và công lao động xây dựng các tuyến đường và các công trình phúc lợi khác, góp phần tích cực làm cho diện mạo nông thôn ở Văn Giang ngày càng đổi mới.

       Nhiều ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp đã và đang hình thành, phát triển với quy mô rộng và hiện đại giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương và các vùng lân cận. Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2015 đạt 1.517 tỷ đồng, trong đó công nghiệp ước đạt 804 tỷ đồng, TTCN ước đạt 712 tỷ đồng. Không chỉ trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà các doanh nghiệp còn tích cực hưởng ứng, tham gia vào nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa sâu sắc và đầy tính nhân văn được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện phát động, được dư luận đánh giá cao như: Tham gia ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, hiến máu nhân đạo, quyên góp xây dựng, trùng tu các công trình văn hóa, di tích lịch sử tiêu biểu của huyện, nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách…

         Lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện phát triển và hoạt động khá sâu rộng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế  và phục vụ đời sống nhân dân. Giá trị các ngành dịch vụ ước đạt 3.374 tỷ đồng đạt 109,8 kế hoạch. Thương mại, dịch vụ phỏt triển mạnh, hàng hóa đa dạng cả về số lượng và chủng loại, kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường nhất là thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó việc đa dạng hóa các thành phần kinh tế cũng được đẩy mạnh, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương.

        Để phát triển các ngành kinh tế nhanh, mạnh, bền vững gắn với việc phát huy có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái, các ngành, các cấp trong huyện đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức người dân về bảo vệ môi trường sinh thái, nhiều thành tựu về khoa học, công nghệ được áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm sạch, có giá trị kinh tế cao. Các dự án trong công nghiệp đầu tư vào địa bàn đều đảm bảo tốt về xử lý chất thải, Nhiều khu dân cư đã cùng với các cấp các ngành thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường sống.

       Xác định chủ trương: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, một huyện giàu chưa phải là huyện mạnh nếu trình độ dân trí thấp. Từ đó, huyện đã chỉ đạo với phương châm đầu tư mạnh cho giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Văn Giang, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục. Đến nay , toàn huyện đã có 26 trường đạt chuẩn quốc gia . Nhờ được quan tâm đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, cộng với tâm huyết của những người làm công tác giáo dục, nên chất lượng giáo dục huyện nhà liên tục được nâng cao dần trở thành điểm sáng về giáo dục của cả tỉnh.

       Đi cùng với công tác giáo dục- đào tạo con người mới thì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số gia đình – trẻ em đã có những tiến bộ đáng kể. Với quan điểm chỉ đạo: Bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, với tư cách vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển; từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Để làm được điều đó thì mạng lưới cơ sở y tế đã được đầu tư củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ nhân viên y tế được nâng dần về chất lượng chuyên môn. Đến nay, 11/11 trạm xá xã, thị trấn  có bác sĩ và đạt chuẩn quốc gia về y tế, bệnh viện Văn Giang được đầu tư nâng cấp kiên cố hóa cao tầng với các thiết bị y tế hiện đại góp phần đắt lực vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt, hiện nay bệnh viện đa khoa quốc tế Phúc Lâm trên địa bàn huyện đã đi vao hoạt động góp phần đáng kể váo việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

                   Đến nay, toàn huyện có 70/79 làng văn hóa, đạt 88,6% tổng số làng, với  trên 23,9 nghìn gia đình được công nhân văn hóa. Công tác thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới nhằm kịp thời đưa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Được sự quan tâm của Huyện ủy- UBND huyện, hàng năm Đài huyện được đầu tư nâng cấp các trang thiết bị kỹ thuật cần thiết đảm bảo cho việc tác nghiệp. Đã có nhiều đài cơ sở đầu tư hệ thống truyền thanh không dây hiện đại,  góp phần đưa thông tin đến với người dân một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Các phong trào, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện ngày càng phát triển sâu rộng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia, góp phần đáng kể vào việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước

      Phát huy truyền thống của quê hương Văn Giang anh hùng, đi đôi với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, Văn Giang luôn chú trọng và triển khai thực hiện tốt  Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh. Văn Giang thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, công khai, dân chủ, đúng luật, đáp ứng đủ 100% chỉ tiêu giao.

      Có thể khẳng định năm qua Đảng bộ và nhân dân Văn Giang đã có nhiều cố gắng vượt bậc, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng. Những thành tựu đã đạt được là kết quả của sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng mà trực tiếp là Huyện uỷ Văn Giang, sự quan tâm giúp đỡ về nhiều mặt của các cơ quan TW, của Tỉnh ủy- HĐND- UBND, các sở ngành của tỉnh, những tình cảm, sự cổ vũ, thắm tình đồng chí của các huyện, thành phố anh em, sự ủng hộ hết mình của những người con quê hương Văn Giang đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt là ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân toàn huyện là minh chứng sinh động nhất để chúng ta có thêm niềm tin, nghị lực và ý chí để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra.

        Bước sang năm 2016 năm, năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩ rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi  các mục tiêu, nhiệm vụ của những năm tiếp theo. Năm 2016, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,6%; giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 170 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng… Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, huyện tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, môi trường; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính…

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến thất thường, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Văn Giang đang trên đường đổi mới toàn diện, xứng đáng với kỳ vọng to lớn cña cán bộ, đảng viên và nh©n d©n huyÖn nhµ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vì mục tiêu “Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, và văn minh”.

Tin mới nhất

°
387 người đang online