Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Đăng ngày 18 - 10 - 2017
100%

Ngày 18/10/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Văn Giang

Ngày 18/10/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Văn Giang.

Theo đó, để tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, không để xảy ra các vụ cháy lớn trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 18/11/2015 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 10/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, nhất là tại các khu dân cư, nhà liền kề, nhà mặt phố kết hợp sản xuất, kinh doanh, để chủ cơ sở, chủ hộ gia đình tự giác thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; rà soát, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bố trí lối thoát nạn phù hợp với tính chất hoạt động, mức độ nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở; tự giả định tình huống và các biện pháp chữa cháy, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sâu rộng, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. Xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản tại các khu dân cư, cụm doanh nghiệp.

Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Thành lập các Đoàn liên ngành kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao, tập trung đông người (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư, nhà cao tầng) và các khu dân cư, nhà liên kề, nhà mặt phố kết hợp sản xuất, kinh doanh. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với những trường hợp sai phạm nghiêm trọng hoặc những nội dung vi phạm đã được cơ quan chức năng kiến nghị nhiều lần nhưng cơ sở không thực hiện.

Đài Truyền thanh huyện tăng thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; định kỳ phát thanh chuyên mục về phòng cháy, chữa cháy tại các "khung giờ vàng" (từ 18 giờ - 21 giờ 30 phút), với nội dung biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân để giáo dục, phòng ngừa chung.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch lồng ghép phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường đảm bảo phù hợp với từng ngành học, cấp học.

UBND các xã, thị trấn hàng năm đưa các nội dung cụ thể về phòng cháy, chữa cháy vào kế hoạch xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phải tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng, tự quản theo cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy. Bố trí kinh phí đầu tư trang bị phương tiện, trang phục phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà mặt phố kết hợp kinh doanh… tổ chức tốt công tác thường trực chữa cháy và huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy theo phương châm “Bốn tại chỗ”. 

Tin mới nhất

Văn Giang tiến hành tiêu hủy 72,5kg pháo nổ(20/03/2020 10:07 SA)

Văn Giang tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020(11/02/2020 2:21 CH)

Huyện ta: tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2019(15/11/2019 2:29 CH)

Văn Giang: Tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018(01/11/2019 8:36 SA)

Văn Giang: Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019(26/09/2019 9:12 SA)

Hội CCB huyện Văn Giang tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2014- 2019(27/06/2019 9:19 SA)

Văn Giang: Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019(20/06/2019 7:25 SA)

Huyện Văn Giang: Tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ...(31/05/2019 9:36 SA)

°
293 người đang online