Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi huyện Văn Giang giai đoạn 2017-2025

Đăng ngày 14 - 11 - 2017
100%

Ngày 14/11/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND thực hiện Đề án Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi huyện Văn Giang giai đoạn 2017-2025

Ngày 14/11/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND thực hiện Đề án Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi huyện Văn Giang giai đoạn 2017-2025.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền; hiệu quả chỉ đạo điều hành của hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở đối với việc chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi; Thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động nguồn lực của toàn xã hội trong việc chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tại cộng đồng.

 Kế hoạch đã đề ra mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu đến năm 2025. Phạm vi thực hiện ở 11/11 xã, thị trấn. Đối tượng thụ hưởng là người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi; đối tượng tác động là cấp uỷ đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi, cán bộ y tế, dân số, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện kế hoạch, cộng đồng người cao tuổi sinh sống.

Kế hoạch được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2025, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2017 - 2020) tập trung chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tại cộng đồng; giai đoạn 2 (2021 - 2025) tổng kết giai đoạn 1, đẩy mạnh các hoạt động của kế hoạch đã triển khai có hiệu quả trong giai đoạn 1, nhân rộng mô hình chăm sóc sức khoẻ dài hạn cho người cao tuổi….

Giao phòng Y tế chủ trì tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện kế hoạch.

Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hoá và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Đài Truyền thanh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với phòng Y tế thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.

Đề nghị Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện các hoạt động của kế hoạch này.

UBND các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch, đưa nội dung chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương. Hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho các hoạt động chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn….

Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện tăng cường công tác tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về người cao tuổi, về già hoá dân số, về các hoạt động chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi trên địa bàn huyện….

Nội dung chi tiết xem tại đây: 100.KH-UBND.pdf

Tin mới nhất

Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam(21/11/2018 4:04 CH)

Kỷ niệm 80 năm thành lập trường Tiểu học Tô Hiệu(19/11/2018 3:47 CH)

Chi hội khuyến học thôn Phi Liệt tổ chức đón nhận bằng khen của TW hội khuyến học Việt Nam và...(09/10/2018 9:28 SA)

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và người có hoàn...(25/07/2018 4:35 CH)

Khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc nhân đạo cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc...(07/11/2017 2:46 CH)

Dịch bệnh Sốt xuất huyết vẫn rải rác xuất hiện(30/10/2017 8:31 SA)

Văn Giang chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh(01/08/2017 1:54 CH)

Văn Giang công bố quyết định thành lập Quỹ khuyến học, khuyến tài Tô Hiệu và trao học bổng cho...(16/03/2017 3:58 CH)

°
2508 người đang online