Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện

Đăng ngày 15 - 11 - 2017
100%

Ngày 15/11/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Văn Giang

Ngày 15/11/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Văn Giang.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tế; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn huyện.

 Kế hoạch đề ra nội dung và phân công thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Giao Công an huyện là cơ quan chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật trong phạm vi quản lý, đảm bảo nghiêm túc, có hiệu quả và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tại đây: 102.KH-UBND.pdf

Tin mới nhất

Văn Giang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang huyện(06/03/2018 9:40 CH)

Văn Giang tổ chức lễ Giao quân năm 2018(05/03/2018 10:11 CH)

Chuẩn bị cho công tác khám tuyển nghĩa vụ quân năm 2018(20/11/2017 2:36 CH)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy(18/10/2017 3:24 CH)

UBND huyện tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy(13/10/2017 3:23 CH)

Công an huyện Văn Giang tiêu hủy 44 kg pháo(03/03/2017 3:13 CH)

Huyện Văn Giang tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017(14/02/2017 3:44 CH)

Thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công tội phạm(13/08/2010 10:24 SA)

°
2727 người đang online