Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện

Đăng ngày 07 - 11 - 2017
100%

Ngày 06/11/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật HÌnh sự trên địa bàn huyện kèm theo Quyết định số 3276/QĐ-UBND

Mục đích của kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả và thống nhất. Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa phòng, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

 Kế hoạch đã đề ra nội dung thực hiện như: Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án; tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Hình sự; tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự của cơ quan, đơn vị.

Nội dung chi tiết xem tại đây: 3276.QĐ-UBND.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa, thể thao và Du lịch huyện Văn Giang(15/12/2017 3:17 CH)

  Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch...(14/12/2017 3:26 CH)

  Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện(06/11/2017 3:56 CH)

  Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm...(03/11/2017 4:03 CH)

  Đẩy mạnh trồng cây vụ Đông và chuẩn bị sản xuất vụ Xuân 2018(01/11/2017 8:46 SA)

  Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi(31/10/2017 8:41 SA)

  Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/HU về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường...(25/10/2017 2:57 CH)

  Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện(25/10/2017 2:55 CH)

  °
  231 người đang online