Chỉ thị về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật

Đăng ngày 12 - 06 - 2017
100%

Ngày 08/6/2017, Chủ tịch UBND huyện Văn Giang ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật

             Ngày 08/6/2017, Chủ tịch UBND huyện Văn Giang ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

            Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả tích cực, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Tuy nhiên do tình hình chăn nuôi có nhiều biến động giá thịt lợn hơi giảm mạnh, tiêu thụ chậm, người chăn nuôi bị thua lỗ phát sinh tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng, trị bệnh đặc biệt là đàn lợn đang bị buông lỏng vì vậy nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm là rất cao nếu không có các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời.

            Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật nhất là đối với dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

            1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

            - Hàng năm, xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện; lập kế hoạch về kinh phí trình UBND huyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

            - Phối hợp với Trạm Thú y huyện tham mưu kịp thời UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn, bệnh dại chó, mèo ... nhằm hạn chế thấp nhất dịch xảy ra.

            - Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo dịch bệnh, tiêm phòng, khử trùng tiêu độc, vệ sinh thú y, công tác phòng chống dịch bệnh động vật tại cơ sở.

            2. Trạm Thú y huyện

            - Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra, giám sát, báo cáo dịch bệnh, tiêm phòng, khử trùng tiêu độc; tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y, công tác phòng chống dịch bệnh động vật tại cơ sở.

 - Tham mưu kịp thời UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi.

            3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu UBND huyện bố trí đủ các nguồn kinh phí nhằm triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện.

            4. Phòng Y tế huyện: Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nhà hàng; chủ động tham mưu UBND huyện các phương án phòng, chống những bệnh nguy hiểm lây truyền từ động vật sang người.

            5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Đội Quản lý thị trường số 8, Trạm Thú y huyện tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật, thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y.

            6. Công an huyện: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Thú y huyện kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

            7. Đài truyền thanh huyện: Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho người dân về nguyên nhân, tác hại, nguy cơ lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, trong đó chú trọng công tác tiêm phòng các loại vắc xin bắt buộc và khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi; khuyến khích người chăn nuôi chủ động đầu tư kinh phí mua các loại vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi để đảm bảo an toàn dịch bệnh và phát triển chăn nuôi bền vững.

            8. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:

            - Xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện triển khai hàng năm. Bố trí đủ nguồn kinh phí dự phòng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.

            - Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về thú y để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

            - Tập trung triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo dịch bệnh, tiêm phòng, khử trùng tiêu độc.

            - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, tăng cường quản lý giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn.

            - Kiên quyết xử lý các vi phạm hành chính về chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ.

            - Xây dựng, củng cố mạng lưới thú y cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

            9. Các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y

            - Chấp hành nghiêm các quy định về chăn nuôi và thú y theo pháp luật hiện hành nhất là trong công tác chủ động tự đầu tư kinh phí tiêm phòng các loại vắc xin bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi.

            - Những tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định trong lĩnh vực thú y, làm phát sinh, lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

            Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổng hợp)./.

Tin mới nhất

Hội Phụ nữ huyện Văn Giang hưởng ứng phong trào hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn an toàn(05/06/2019 2:21 CH)

Văn Giang phát động tiêu thụ thịt lợn thương phẩm an toàn ủng hộ ngành chăn nuôi(30/05/2019 2:29 CH)

Kiểm tra việc thực hiện chương trình cấp nước sạch huyện Văn Giang(17/05/2019 10:27 SA)

Văn Giang trồng được gần 38 nghìn m2 hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường nông thôn(25/04/2019 9:39 SA)

Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang: Đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(21/12/2018 5:00 CH)

Văn Giang thu trên 300 tỷ đồng từ trồng hoa, cây cảnh(06/03/2018 9:17 SA)

Cần chủ động phòng, chống bệnh Lở mồm long móng .(26/10/2017 8:27 SA)

Văn Giang Kiên quyết xử lý công trình vi phạm(03/07/2017 2:46 CH)

°
1879 người đang online