Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Văn Giang năm 2017

Đăng ngày 16 - 05 - 2017
100%

UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 156/TB-UBND ngày 16/5/2017 về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Văn Giang năm 2017

UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 156/TB-UBND ngày 16/5/2017 về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Văn Giang năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tổng số người làm việc cần tuyển dụng: 96 người, trong đó:

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 93 người, trong đó:

1.1. Các trường mầm non: 60 người

Giáo viên mầm non: 60 người.

1.2. Các trường Tiểu học: 21 người

- Giáo viên văn hoá: 19 người;

- Giáo viên Ngoại ngữ: 01 người;

- Giáo viên Âm nhạc: 01 người.

1.3. Các trường Trung học cơ sở: 08 người

Giáo viên: 08 người (môn Văn: 03 người; môn Toán: 01 người; môn Lý: 01 người; môn Thể dục: 01 người; môn Ngoại ngữ: 01 người; môn Tin: 01 người).

1.4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 04 người

- Giáo viên văn hoá: 03 người (môn Toán: 01 người; môn Lý: 01 người; môn Lịch sử: 01 người).

- Giáo viên dạy nghề: 01 người.

2. Sự nghiệp khác: 03 người, trong đó:

2.1. Sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 02 người

- Viên chức Văn phòng - Hành chính: 01 người;

- Viên chức Kế toán: 01 người.

2.2. Sự nghiệp Chữ thập đỏ: 01 người.

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người không được đăng ký dự tuyển viên chức

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể

3.1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

* Bậc Mầm non:

Đối với vị trí việc làm giáo viên Mầm non: Yêu cầu tốt nghiệp Trung học sư phạm trở lên, hệ đào tạo chính quy, chuyên ngành: Giáo dục mầm non.

* Bậc Tiểu học:

- Đối với vị trí giáo viên Tiểu học dạy văn hoá: Yêu cầu tốt nghiệp Trung học sư phạm trở lên, hệ đào tạo chính quy, chuyên ngành: Giáo dục tiểu học.

- Đối với vị trí giáo viên Tiểu học dạy môn Ngoại ngữ: Yêu cầu tốt nghiệp Trung học sư phạm trở lên, hệ đào tạo chính quy, chuyên ngành: Tiếng Anh.

- Đối với vị trí giáo viên Tiểu học dạy môn Âm nhạc: Yêu cầu tốt nghiệp Trung học sư phạm trở lên, hệ đào tạo chính quy, chuyên ngành: Âm nhạc, nhạc cụ hoặc tốt nghiệp trung cấp các chuyên ngành Âm nhạc, nhạc cụ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

* Bậc Trung học cơ sở:

- Đối với vị trí giáo viên THCS: Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên, hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành, cụ thể:

+ Đối với môn Văn: Chuyên ngành Văn, Văn - Sử, Văn - Địa, Văn - GDCD;

+ Đối với môn Toán: Chuyên ngành Toán, Toán - Lý, Toán - Tin;

+ Đối với môn Lý: Ngành, chuyên ngành Vật lý;

+ Đối với môn Tin: Ngành, chuyên ngành Công nghệ thông tin, sư phạm kỹ thuật công nghiệp - Tin;

+ Đối với môn Thể dục: Ngành, chuyên ngành Giáo dục thể chất;

+ Đối với giáo viên Ngoại ngữ: Chuyên ngành tiếng Anh.

* Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

- Đối với vị trí giáo viên văn hoá: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên, hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành, cụ thể:

+ Đối với môn Toán: Ngành, chuyên ngành Toán;

+ Đối với môn Sử: Ngành, chuyên ngành Lịch sử;

+ Đối với môn Lý: Ngành, chuyên ngành Vật lý;

- Đối với vị trí giáo viên nghề: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học sư phạm, hệ đào tạo chính quy, ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp.

3.2. Sự nghiệp khác:

* Sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Đối với vị trí viên chức Văn phòng - Hành chính: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ đào tạo chính quy, chuyên ngàn: Luật Kinh tế.

- Đối với vị trí viên chức Kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ đào tạo chính quy, chuyên ngành: Kế toán.

* Sự nghiệp Chữ thập đỏ: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ đào tạo chính quy, chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, ĐỊA ĐIỂM NỘP HÔ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

1.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.3. Bản sao Giấy khai sinh có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

1.4. Bảo san bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn khoá và các chứng chỉ liên quan (nếu có) có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

1.5. Giấy chứng nhân sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ;

1.6. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

1.7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

1.8. Bản điểm kiểm đánh giá quá trình công tác có xác nhận của Hiệu trưởng (đối với đối tượng dự tuyển đang hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Văn Giang quản lý, thời gian đã hợp đòng lao động từ 12 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

1.9. Giấy xác nhận nhân sự do công an xã, phường, thị trấn cấp (đối với các đối tượng không hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện quản lý hoặc có thời gian hợp đồng dưới 12 tháng).

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 22/5/2017 đến hết ngày 16/6/2017.

3. Nơi nhận hồ sơ dự tuyển:

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: Tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Giang. Địa chỉ: Số 598, đường 179, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 02213.931.542.

- Sự nghiệp khác: Tại phòng Nội vụ huyện Văn Giang. Địa chỉ: xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 02213.933.189.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

- Xét tuyển kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn sự hiểu biết kiến thức chung về viên chức, quản lý viên chức, thực hành năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch:

Thí sinh bốc thăm chọn đề phỏng vấn và thuyết trình trước Ban Giám khảo. Nội dung đề phỏng vấn gồm: Kiến thức chung về viên chức, quản lý viên chức, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; Kiến thức về Giáo dục, kiến thức chuyên ngành liên quan và các tình huống thực tế.

3. Các tính điểm, xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN, SÁT HẠCH

1. Thời gian: Sẽ có Thông báo sau.

2. Địa điểm: Tại Trụ sở HĐND và UBND huyện Văn Giang.

Tin mới nhất

Đồng chí Đỗ Đình Hào-UVBTVTU-Giám đốc Công an tỉnh trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên...(12/06/2018 4:15 CH)

Huyện đoàn Văn Giang tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm...(16/04/2018 10:44 SA)

Văn Giang thu trên 300 tỷ đồng từ trồng hoa, cây cảnh(06/03/2018 9:17 SA)

Văn Giang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang huyện(06/03/2018 9:40 CH)

Văn Giang tổ chức lễ Giao quân năm 2018(05/03/2018 10:11 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức(06/02/2018 4:22 CH)

Chuẩn bị cho công tác khám tuyển nghĩa vụ quân năm 2018(20/11/2017 2:36 CH)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa...(15/11/2017 2:25 CH)

°
1139 người đang online