Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017

Đăng ngày 02 - 06 - 2017
100%

Ngày 02/6/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017

Ngày 02/6/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 với các nội dung chính như sau:

          I. SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO, SỐ BIÊN CHẾ HIỆN CÓ, SỐ BIÊN CHẾ CÒN THIẾU CẦN TUYỂN DỤNG.

  1. Số lượng biên chế được giao:  126 người.
  2. Số biên chế hiện có: 112 người.
  3. Số biên chế cần tuyển: 16 người, cụ thể:

- Chức danh Tư pháp- Hộ tịch:                            10 người;  

- Chức danh Văn phòng Thống kê:                02 người;

- Chức danh Văn hóa- Xã hội:                    01 người;     

- Chức danh Văn phòng- Thống kê:                     02 người.  

- Chức danh Địa chính- Xây dựng- Nông nghiệp và Môi  trường: 01 người.            

          III. PHƯƠNG THỨC, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN,CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN VÀ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

1. Phương thức tuyển dụng:

a. Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với chức danh công chức: Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự.

b. Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển đối với các chức danh công chức còn lại.

          2. Đối tượng,điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

          a. Đối tượng:

          Những người đã tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp trở lên có chuyên ngành phù hợp với chức danh, vị trí việc làm cần tuyển dụng của UBND các xã, thị trấn và được cấp có thẩm quyền phê chuẩn được dự thi.

          b.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh cần tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

c. Tiêu chuẩn dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển cụng chức cấp xã có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm b, mục 2 phần III Kế hoạch này còn phải đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

- Đối với công chức Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên và có ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm; có trình độ tin học văn phòng từ trình độ A trở lên; có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;

+ Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

- Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã: ngoài những tiêu chuẩn quy định trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

3. Chế độ ưu tiên:

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

- Người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19/8/1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

- Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố liên tục từ đủ 03 năm trở lên được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

(Nếu người tham dự tuyển dụng thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả tuyển dụng).

          4. Hồ sơ dự tuyển:

4.1. Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển cụng chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên (viết tay);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh cỡ 4x6 đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và Bảng kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; khi hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển phải xuất trình bản gốc để đối chiếu, kiểm tra.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng cụng chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

          - Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác;

- 03 phong bỡ có dỏn tem, ghi rừ địa chỉ người nhận; 2 ảnh cỡ 4cm x 6cm.

Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã được bỏ vào một bỡ đựng riêng kích thước 250mm x 340mm x 5mm.

4.2. Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển cụng chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển cụng chức cấp xã lần sau.

            IV. CÁCH THỨC THỰC HIỆN THI TUYỂN; NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, LỆ PHÍ, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN.

          A. Đối với các chức danh công chức xã, thị trấn tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển:

          1. Cách thức thực hiện việc thi tuyển:

          - Hội đồng thi sẽ phối hợp với trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên giúp tổ chức thi, ôn thi và thi theo quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh.

          - Đề thi do tỉnh phát hành ( Lãnh đạo Hội đồng thi nhận đề thi và bảo mật theo quy định của pháp luật)

          2. Các môn thi, nội dung thi, hình thức thi, thời gian thi; tài liệu ôn thi và đề thi: theo quy định của tỉnh, cụ thể như sau:

          2.1. Các môn thi, nội dung thi, hình thức thi, thời gian thi::

 - Môn Kiến thức chung: thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Môn Tin học văn phòng: thi trắc nghiệm thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển cụng chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyờn ngành cụng nghệ thụng tin trở lờn được miễn thi môn Tin học văn phòng.

2.2. Tài liệu ôn thi:

Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các Sở ngành liên quan biên soạn, in ấn tài liệu ôn thi.

2.3. Đề thi:

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Nội vụ xây dựng đề thi các môn thi trong kỳ thi tuyển.

          3.  Địa điểm, thời gian thi, lệ phí ôn và thi:

          (Có thông báo cụ thể riêng)

          4. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

* Cách tính điểm:

- Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

- Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn Kiến thức chung: tính hệ số 1;

+ Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Môn Tin học văn phòng: tớnh hệ số 1 và khụng tớnh vào tổng số điểm thi.

- Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn Kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành tính theo quy định (tại phần cách tính điểm) cộng với điểm ưu tiên quy định hiện hành (nếu có).

* Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển:

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+  Có đủ các bài thi của các môn thi;

+ Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả điểm bài thi môn Tin học văn phòng nếu khụng được miễn thi và điểm bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2);

+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng chức danh công chức.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thỡ xỏc định người trúng tuyển như sau:

Người có điểm bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thỡ người có điểm bài thi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thỡ Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

B. Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với các chức danh công chức: Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng quân sự:

1. Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại mục 2, phần III kế hoạch này.

Trường hợp số lượng người dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển dụng thỡ Hội đồng tuyển dụng đề nghị tuyển dụng người có cùng trình độ đào tạo, cùng chuyên ngành đào tạo nhưng có kết quả học tập cao hơn; nếu có nhiều người dự tuyển khác trình độ đào tạo nhưng cùng chuyên ngành đào tạo thỡ đề nghị tuyển dụng người có trình độ đào tạo cao hơn.

2. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại mục 1 phần B và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện (nếu tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã) hoặc Trưởng Công an cấp huyện (nếu tuyển Trưởng Công an xã).

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Phòng Nội vụ huyện có trỏch nhiệm:

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện các quy trình có liên quan đến công tác thi, xét tuyển công chức xã năm 2017.

- Phối kết hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan của huyện trong việc hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn xác định cơ cấu, vị trí việc làm đối với các chức danh công chức chuyên môn còn thiếu cần tuyển dụng.

2- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm:

Bố trí kinh phí để huyện tổ chức thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017.

3- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm:

          Rà soát, xác định cơ cấu vị trí việc làm đối với các chức danh còn thiếu  của đơn vị trình Ủy ban nhõn dân cấp huyện (Qua phòng Nội vụ huyện) đề tổng hợp chung toàn huyện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có thí sinh dự thi thực hiện một số việc như sau:

          2.1. Thông báo tuyển dụng theo các nội dung:

          - Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển;

          - Số lượng công chức cần tuyển theo từng chức danh công chức;

          - Nội dung, yêu cầu về hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

          ( Thông báo tuyển dụng niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi).

          2.2. Thành lập Hội đồng  sơ tuyển có 3 đến 5 thành viên gồm:

          - Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

          - Các uỷ viên Hội đồng là công chức xã, thị trấn.

          - Uỷ viên thư ký Hội đồng là công chức phụ trách công tác hồ sơ cán bộ.

Hội đồng sơ tuyển có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

          - Lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng, báo cáo danh sách những người dự tuyển về Hội đồng tuyển dụng huyện.

- Nộp hồ sơ dự tuyển lên Hội đồng tuyển dụng huyện (qua phòng Nội vụ huyện)  theo đúng thời gian quy định.

          Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị kèm theo danh sách trích ngang của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị; Hồ sơ dự thi của cá nhân theo quy định.

          5. Dự kiến thời gian thực hiện:

          - Từ 05/6/2017: Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng;

          - Từ ngày 15/6/2017 đến ngày 15/7/2017: Tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển.

          - Từ ngày 16/7/2017 đến ngày 20/7/2017: Các đơn vị có người dự tuyển tổ chức sơ tuyển.

          - Từ ngày 21/7/2017 đến ngày 22/7/2017: Hội đồng tuyển dụng duyệt danh sách và hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự thi;

          - Từ ngày 23/7/2017: Niêm yết công khai danh sách  những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại trụ sở làm việc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng.

          - Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 31/7/2017: Tổ chức ôn tập (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau);

          - Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 05/8/2017: dự kiến tổ chức thi tuyển (có thông báo trong giấy báo thi);

          - Từ ngày 10/8/2017 đến ngày đến ngày 31/8/2017 tổ chức chấm thi; trả lời, giải quyết các khiếu nại, chấm phúc khảo bài thi (nếu có); công bố kết quả thi; quyết định tuyển dụng.

          Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tin mới nhất

Đồng chí Đỗ Đình Hào-UVBTVTU-Giám đốc Công an tỉnh trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên...(12/06/2018 4:15 CH)

Huyện đoàn Văn Giang tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm...(16/04/2018 10:44 SA)

Văn Giang thu trên 300 tỷ đồng từ trồng hoa, cây cảnh(06/03/2018 9:17 SA)

Văn Giang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang huyện(06/03/2018 9:40 CH)

Văn Giang tổ chức lễ Giao quân năm 2018(05/03/2018 10:11 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức(06/02/2018 4:22 CH)

Chuẩn bị cho công tác khám tuyển nghĩa vụ quân năm 2018(20/11/2017 2:36 CH)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa...(15/11/2017 2:25 CH)

°
1137 người đang online