Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Đăng ngày 05 - 06 - 2017
100%

Ngày 02/6/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 161/TB-UBND tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017

Ngày 02/6/2017, UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 161/TB-UBND tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 với các nội dung chính như sau:

I.  ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG Kí DỰ TUYỂN:

1.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh cần tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm b, mục 2 phần III Kế hoạch này còn phải đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thụng; có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên và có ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm  (theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn); có trình độ tin học văn phòng từ trình độ A trở lên; có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;

+ Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đó chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính như đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II.  SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN THEO TỪNG CHỨC DANH CÔNG CHỨC:

Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 16 người, cụ thể:

     - Chức danh Tư pháp- Hộ tịch: 10 người ( trong đó: Xã Thắng Lợi: 03 người, các xã: Cửu Cao, Liên Nghĩa, Long Hưng, Tân Tiến, Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc và Thị trấn Văn Giang mỗi xã, thị trấn: 01 người).

- Chức danh Văn phòng Thống kê: 02 người (trong đó: Xã Long Hưng 01 người, xã Tân Tiến 01 người).

- Chức danh Văn phòng- Thống kê (phụ trách về tổ chức, nhân sự, thi đua- khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, thanh niên): 02 người (trong đó: Xã Thắng Lợi 01 người, thị trấn Văn Giang 01 người).

- Chức danh Văn hóa- Xã hội (phụ trách về Văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông): 01 người (xã Cửu Cao).

- Chức danh Địa chính- Xây dựng- Nông nghiệp và Môi  trường: 01 người (xã Thắng Lợi)       

III. NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ ĐĂNG Kí DỰ TUYỂN, THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN, SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

1. Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã:

Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã, thị trấn năm 2017 phải làm 02 bộ hồ sơ dự tuyển có giá trị pháp lý như nhau, bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên (viết tay);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh cỡ 4x6 đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và Bảng kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; khi hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển phải xuất trình bản gốc để đối chiếu, kiểm tra.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

 - Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác;

- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 2 ảnh cỡ 4cm x 6cm.

Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã được bỏ vào một bì đựng riêng kích thước 250mm x 340mm x 5mm.

Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

2. Thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 08/6/2017 đến này 08/7/2017.

- Địa điểm: Người đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017 nộp hồ sơ dự tuyển tại UBND các xã, thị trấn có vị trí chức danh công chức cần tuyển dụng hoặc tại phòng Nội vụ huyện.

UBND các xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người dự tuyển, tổng hợp, lập danh sách (theo mẫu) gửi về phòng Nội vụ huyện vào ngày 10/7/2017.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN; LỆ PHÍ THI TUYỂN:

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển vào ngạch công chức: Cán sự

2.Nội dung thi tuyển

          Các môn thi, nội dung thi, hình thức thi, thời gian thi::

 - Môn Kiến thức chung: thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Môn Tin học văn phòng: thi trắc nghiệm thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên được miễn thi môn Tin học văn phòng.

3.  Địa điểm, thời gian thi, ôn thi: (Có thông báo cụ thể sau)

4. Lệ phí thi tuyển: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC-BNV ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng hạng công chức, viên chức./.

Tin mới nhất

Văn Giang hơn 7.500 hộ gia đình được tiếp cận vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện(07/11/2018 2:37 CH)

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 9 tháng năm 2018 của...(23/10/2018 3:36 CH)

Hội Chữ thập đỏ Tân Tiến: Trao tặng 5 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, trẻ em bại lão bẩm sinh(17/10/2018 2:41 CH)

Văn Giang: Tổ chức giải bóng đá học sinh Tiểu học, năm học 2018- 2019(17/10/2018 8:17 SA)

Hội Chữ Thập đỏ huyện Văn Giang hỗ trợ nhân dân, học sinh huyện Mường Lát -Tỉnh Thanh Hóa(10/10/2018 3:47 CH)

Chi hội khuyến học thôn Phi Liệt tổ chức đón nhận bằng khen của TW hội khuyến học Việt Nam và...(09/10/2018 9:28 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác cho các hội, đoàn thể vay với số tiền trên 208 tỷ đồng(05/10/2018 2:21 CH)

Hội đồng đội tỉnh khánh thành và bàn giao Ngôi nhà khăn quàng đỏ(11/09/2018 3:09 CH)

°
2572 người đang online