Thông báo công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 9 tháng năm 2018 của huyện Văn Giang

Đăng ngày 23 - 10 - 2018
100%

Ngày 22/10/2018 Phòng Tài chính ra Thông báo số 259/TB-TCKH về việc công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 9 tháng năm 2018 của huyện Văn Giang

Nội dung được đăng tải tại đây: TB259_TCKH.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách huyện 2017(16/08/2018 4:27 CH)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Văn Giang(16/08/2018 4:32 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP(20/07/2018 4:07 CH)

°
2647 người đang online