Ngày 31/10/2018 Phòng Tà nguyên và Môi trường huyện ban hành Công văn số 126/CV-TNMT về việc lấy ý kiến tham gia đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Văn Giang

Đăng ngày 01 - 11 - 2018
100%

Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND huyện giao, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Văn Giang

Nội dung Công văn được đăng tải tại đây: 126.CV-TNMT.pdf ;   Báo cáo tóm tắt KH2019 VAN GIANG 30.10.2018.docDanh mục công trình 2019.xls

Tin mới nhất

Huyện ta: Công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu đô thị...(15/11/2019 3:00 CH)

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ban hành công văn số 118/CV-TNMT...(13/11/2019 8:50 SA)

Văn Giang: Công bố quyết định phê duyệt đồ án lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ...(21/10/2019 8:40 SA)

Ủy ban dân huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đồ án quy hoạch khu nhà ở Hưng Thịnh Phát(16/08/2019 3:04 CH)

UBND huyện tổ chức lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Văn Giang(13/08/2019 2:30 CH)

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030(27/07/2018 8:41 SA)

°
2780 người đang online