Ngày 31/10/2018 Phòng Tà nguyên và Môi trường huyện ban hành Công văn số 126/CV-TNMT về việc lấy ý kiến tham gia đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Văn Giang

Đăng ngày 01 - 11 - 2018
100%

Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND huyện giao, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Văn Giang

Nội dung Công văn được đăng tải tại đây: 126.CV-TNMT.pdf ;   Báo cáo tóm tắt KH2019 VAN GIANG 30.10.2018.docDanh mục công trình 2019.xls

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm...(29/05/2020 2:59 CH)

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(25/05/2020 2:59 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dung đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn xã Phụng Công, huyện Văn...(08/05/2020 10:22 SA)

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(05/05/2020 8:50 SA)

Ngày 03/4/2020, UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 136/TB-UBND về công bố công khai Kế...(04/04/2020 9:24 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị ký hợp đồng dự án có sử dụng đất trên địa bàn 2 xã Cửu Cao và Thị...(18/03/2020 9:28 SA)

Huyện ta: Công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu đô thị...(15/11/2019 3:00 CH)

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ban hành công văn số 118/CV-TNMT...(13/11/2019 8:50 SA)

°
874 người đang online