Báo cáo thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách huyện 2017

Đăng ngày 16 - 08 - 2018
100%

Ngày 09/7/2018, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang ban hành Báo cáo thuyết minh số 149/BC-UBND Về quyết toán thu, chi ngân sách huyện Văn Giang năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại đây: Báo cáo thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách huyện 2017.pdf

Tin mới nhất

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Văn Giang(16/08/2018 4:32 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP(20/07/2018 4:07 CH)

°
2889 người đang online