Báo cáo thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách huyện 2017

Đăng ngày 16 - 08 - 2018
100%

Ngày 09/7/2018, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang ban hành Báo cáo thuyết minh số 149/BC-UBND Về quyết toán thu, chi ngân sách huyện Văn Giang năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại đây: Báo cáo thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách huyện 2017.pdf

Tin mới nhất

Ngày 14/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang ban hành Công văn số 729/UBND-NN&PTNT về việc...(14/12/2018 3:03 CH)

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 9 tháng năm 2018 của...(23/10/2018 3:36 CH)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Văn Giang(16/08/2018 4:32 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP(20/07/2018 4:07 CH)

°
1465 người đang online