Huyện ủy Văn Giang: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Đăng ngày 23 - 08 - 2018

Ngày 22/8, Huyện ủy Văn Giang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII.

 

Ảnh: Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XII của đảngNgày 22/8, Huyện ủy Văn Giang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Về dự và chủ trì hội nghị ở tỉnh có đồng chí Phạm Văn Nghệ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí chuyên viên các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Ở huyện có đồng chí Đào Hồng Vận- TUV-Bí thư Huyện ủy- CT HĐND huyện, đồng chí Trần Tùng Chuẩn- Phó BTTTHU, đồng chí Chu Quốc Hiệu- Phó Bí thư Huyện ủy- CT UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy, Chủ tịch các hội quần chúng cấp huyện và báo cáo viên cấp huyện.

Cùng dự còn có Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; trưởng, phó Ban Tuyên giáo đảng ủy cơ sở và báo cáo viên cơ sở đã về dự.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Phạm Văn Nghệ- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lên quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; kết luận số 23- KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Huyện ủy đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch với những yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Ngay sau hội nghị, huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy tổ chức quán triệt triển khai các nghị quyết trên và đề ra kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch nhận thức những vấn đề cơ bản được học tập và liên hệ gắn với của ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Hồng Vận- TUV- Bí thư Huyện ủy- CT HĐND huyện yêu cầu Thường trực HĐND, UBND huyện, các chi ủy, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện căn cứ vào chương trình hành động của huyện ủy, căn cứ nghị quyết của Trung ương, chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của huyện ủy.

Đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công tác học tập, Quán triệt Nghị quyết TƯ 7, khóa XII; Các cấp, các ngành, địa phương đơn vị nhất là các cơ quan thông tin tuyên truyền kịp thời, phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tin mới nhất

Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày...(24/05/2019 4:08 CH)

Công bố Quyết định công nhận bảo vật quốc gia Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chùa Mễ Sở(24/05/2019 3:59 CH)

Kiểm tra việc thực hiện chương trình cấp nước sạch huyện Văn Giang(17/05/2019 10:27 SA)

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Giang lần thứ 24, nhiệm kỳ 2019 - 2024(17/05/2019 10:26 SA)

Văn Giang triển lãm ảnh “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”(13/05/2019 9:56 SA)

Văn Giang trồng được gần 38 nghìn m2 hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường nông thôn(25/04/2019 9:39 SA)

Ngân hàng CSXH huyện Văn giang tổng dư nợ trên 220 tỷ 900 triệu đồng(11/04/2019 4:07 CH)

Văn Giang diễu hành, cổ động, tuyên truyền hiến máu tình nguyện 2019(11/03/2019 4:04 CH)

Tin liên quan

°
376 người đang online