Ngày 18 tháng 10 năm 2019, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ban hành công văn số 118/CV-TNMT Về việc lấy ý kiến tham gia đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Văn Giang

Đăng ngày 13 - 11 - 2019
100%

Tin mới nhất

UBND huyện tổ chức hội nghị ký hợp đồng dự án có sử dụng đất trên địa bàn 2 xã Cửu Cao và Thị...(18/03/2020 9:28 SA)

Huyện ta: Công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu đô thị...(15/11/2019 3:00 CH)

Văn Giang: Công bố quyết định phê duyệt đồ án lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ...(21/10/2019 8:40 SA)

Ủy ban dân huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đồ án quy hoạch khu nhà ở Hưng Thịnh Phát(16/08/2019 3:04 CH)

UBND huyện tổ chức lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Văn Giang(13/08/2019 2:30 CH)

Ngày 31/10/2018 Phòng Tà nguyên và Môi trường huyện ban hành Công văn số 126/CV-TNMT về việc lấy...(01/11/2018 3:14 CH)

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030(27/07/2018 8:41 SA)

°
578 người đang online