Huyện ta: tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2019

Đăng ngày 15 - 11 - 2019

Chiều ngày 14/11, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Chiều ngày 14/11, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

          Dự hội nghị, ở tỉnh có đồng chí đại tá Đoàn Huy Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Ở huyện có đồng chí Đào Hồng Vận - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trần Tùng Chuẩn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Chu Quốc Hiệu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân - lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ trong toàn huyện.

          Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kiện toàn đầy đủ hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh, ban chỉ huy phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân góp phần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, củng cố thế trận lòng dân, giữ vững ổn định ở địa phương, cơ sở, xây dựng lượng lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Cũng trong năm 2019, huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện xây dựng văn kiện, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã đối với 3 xã là Long Hưng, Nghĩa Trụ và Vĩnh Khúc; diễn tập quốc phòng – an ninh phòng văn hóa thông tin, kết quả đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đảm bảo đúng ý định, đúng thời gian và an toàn tuyệt đối về mọi mặt, kết quả đạt khá. Đối với công tác tuyển quân, năm 2019 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã triển khai tốt quy trình các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cho các xã, thị trấn trong toàn huyện như; sơ tuyển, xét duyệt, khám tuyển, thâm nhập, tuyển chọn công khai, công bằng, dân chủ và đúng luật bảo đảm công dân nhập ngũ đạt chất lượng tốt. Toàn huyện đã giao đủ 160 tân binh cho các đơn vị nhận quân được Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, huyện ủy đánh giá cao. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, hậu phương quân đội. Năm qua, huyện ta đã tổ chức tiếp nhận, xét hồ sơ cho các đối tượng hưởng chế độ một lần theo quyết định 62 và 49 của thủ tướng chính phủ còn tồn sót đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Toàn huyện đã chi trả chế độ cho 39 đối tượng theo quyết định số 62 và 127 đối tượng theo quyết định số 49 của thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền là 406 triệu đồng; cùng với đó lực lượng vũ trang huyện tiếp tục tham gia phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới với số tiền và ngày công trị giá 60 triệu đồng…

          Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2019, năm 2020 cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; tổ chức và thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân các sự kiện lớn của đất nước, của địa phương; làm tốt quy trình các bước trong công tác tuyển quân và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đăng ký dự thi vào các nhà trường quân đội; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho lực lượng vũ trang huyện; duy trì nghiêm lượng vật chất hậu cần theo quy định, đảm bảo quân số khỏe đạt 99,5%...

          Tại hội nghị, các đại biểu dự họp đã tiến hành tham luận xung quanh công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân…

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Huy Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh - Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; và đồng chí Đào Hồng Vận – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương mà huyện nhà đã đạt được trong năm 2019, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Trong thời gian tới các đồng đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện đề nghị: các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần xác định công tác quân sự quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; cần thực hiện tốt quy trình các bước trong công tác tuyển quân năm 2020; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phượng; thực hiện tốt việc chuẩn bị và triển khai đại đội Đảng bộ quân sự huyện trong thời gian tới; làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang huyện; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2019…cùng một số nội dung quan trọng khác.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chu Quốc Hiệu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biểu dương những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương mà huyện nhà đạt được trong năm 2019 và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng chí chủ tịch Ủy  ban nhân dân huyện đề nghị: "Phát huy tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên các mặt công tác; xây dựng lực lượng vũ trang chủ với số lượng có chất lượng tốt sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng an ninh công tác chính sách hậu phương quân đội; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, giữ vững an ninh ổn định chính trị tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế văn hóa xã hộivà an ninh quốc phòng; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức lễ giao nhận quân trang nghiêm, đúng quy định hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; tổ chức huấn luyện cho các lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị nâng cao khả năng chiến đấu giữa các lực lượng trong các phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an ninh xã hội trên địa bàn; tham gia tốt kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm nạn; tiếp tục phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang huyện năm 2020 là đơn vị tiêu biểu, đạt đơn vị quyết thắng...cùng một số nội dung khác".

          Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện và tặng giấy khen cho 4 tập thể, 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019./.

Tin mới nhất

Văn Giang giao lưu thanh niên huyện với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024(21/02/2024 9:04 SA)

Văn Giang công tác tuyển quân được triển khai đồng bộ(15/12/2023 6:53 SA)

Văn Giang tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023(07/02/2023 3:40 CH)

Văn Giang giao lưu gặp mặt tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ 2023(02/02/2023 7:48 SA)

Văn Giang tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tại địa phương(16/12/2022 9:09 SA)

Lễ giao nhận quân năm 2022(17/02/2022 2:13 CH)

Văn Giang ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự An toàn giao thông(16/12/2020 10:05 SA)

Văn Giang Tổng kết công tác Quốc phòng- Quân sự địa phương năm 2020(27/11/2020 4:28 CH)

Tin liên quan

Văn Giang giao lưu thanh niên huyện với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024(21/02/2024 9:04 SA)

Văn Giang tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023(07/02/2023 3:40 CH)

Văn Giang giao lưu gặp mặt tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ 2023(02/02/2023 7:48 SA)

Văn Giang tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tại địa phương(16/12/2022 9:09 SA)

Lễ giao nhận quân năm 2022(17/02/2022 2:13 CH)

Văn Giang ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự An toàn giao thông(16/12/2020 10:05 SA)

Văn Giang Tổng kết công tác Quốc phòng- Quân sự địa phương năm 2020(27/11/2020 4:28 CH)

Xuân Quan: Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho các cán bộ, LL PCCC các đơn vị, trường học đóng...(02/11/2020 2:27 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
83 người đang online