Quyết định số 910/QĐ-UBND, ngày 21/02/2019 của UBND huyện Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND huyện Văn Giang kỳ 2014-2018

Đăng ngày 21 - 02 - 2019
100%

Quyết định số 910/QĐ-UBND, ngày 21/02/2019 của UBND huyện Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND huyện Văn Giang kỳ 2014-2018

Nội dung được đăng tải tại đây: 910.QD-UBND-21-2-2019.pdf

Tin mới nhất

UBND huyện ban hành công văn số 47/UBND-VHTT, ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm...(03/02/2020 4:26 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 02/02/2020 về triển khai hoạt động đáp ứng với...(02/02/2020 4:27 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020(31/01/2020 4:06 CH)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020(31/01/2020 4:10 CH)

UBND huyện Văn Giang ban hành công văn số 41/UBND-YT, ngày 21/01/2020 về việc dịch bệnh viên phổi...(21/01/2020 4:21 CH)

Ngày 10/01/2020, UBND huyện Văn Giang ban hành Quyết định số 42 về công nhận xã đạt chuẩn tiếp...(10/01/2020 9:04 SA)

Ngày 06/01/2020 UBND huyện Ban hành Quyết định số 02 về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn...(07/01/2020 8:08 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (11/10/2019 4:45 CH)

°
598 người đang online