Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Đăng ngày 31 - 01 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2020; UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 31/12/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính huyện Văn Giang năm 2020.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch: 123.KH-UBND.signed.signed.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2020(30/11/2020 9:24 SA)

Công văn số 916/UBND-NV ngày 17/11/2020 về việc đẩy mạnh công tác nâng cao chỉ số hiệu quả quản...(18/11/2020 2:56 CH)

Công văn số 901/UBND-NV ngày 11/11/2020 về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính(12/11/2020 9:03 SA)

Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO...(30/10/2020 9:31 SA)

Báo cáo Kết quả cải cách hành chính quý III năm 2020(09/09/2020 10:10 SA)

Báo cáo số 263/BC-UBND, ngày 08/9/2020 về kết quả cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020 trên...(09/09/2020 3:05 CH)

Báo cáo Kết quả cải cách hành chính quý II năm 2020(09/06/2020 10:14 SA)

Công văn số 236/UBND-NV, ngày 27/03/2020 về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (27/03/2020 9:49 SA)

°
482 người đang online