Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Đăng ngày 31 - 01 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2020; UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 31/12/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính huyện Văn Giang năm 2020.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch: 123.KH-UBND.signed.signed.pdf

Tin mới nhất

Công văn số 236/UBND-NV, ngày 27/03/2020 về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (27/03/2020 9:49 SA)

Báo cáo Kết quả cải cách hành chính quý I năm 2020(04/03/2020 3:59 CH)

UBND huyện ban hành công văn số 47/UBND-VHTT, ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm...(03/02/2020 4:26 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 02/02/2020 về triển khai hoạt động đáp ứng với...(02/02/2020 4:27 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020(31/01/2020 4:06 CH)

UBND huyện Văn Giang ban hành công văn số 41/UBND-YT, ngày 21/01/2020 về việc dịch bệnh viên phổi...(21/01/2020 4:21 CH)

Ngày 10/01/2020, UBND huyện Văn Giang ban hành Quyết định số 42 về công nhận xã đạt chuẩn tiếp...(10/01/2020 9:04 SA)

Ngày 06/01/2020 UBND huyện Ban hành Quyết định số 02 về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn...(07/01/2020 8:08 SA)

°
1180 người đang online