Văn Giang: Tổ chức kỳ họp thứ Mười một- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 11 - 12 - 2020
100%

Ngày 10/12, HĐND huyện Văn Giang khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ Mười một nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và đề ra giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp

Ngày 10/12, HĐND huyện Văn Giang khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ Mười một nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và đề ra giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

          Tham dự kỳ họp, ở tỉnh có ông Đỗ Xuân Sảng -  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; các ông bà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện.

Ở huyện có ông Đào Hồng Vận – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Chu Quốc Hiệu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các ông, bà trong ban Thường vụ Huyện ủy; các ông bà là đại biểu hội đồng nhân dân huyện khóa 19; lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong toàn huyện.

          Năm 2020, mặc dù dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, huyện Văn Giang đạt một số kết quả khá toàn diện như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,5%; cơ cấu kinh tế là: Nông nghiệp 11% - Công nghiệp xây dựng 44% - Thương mại, dịch vụ 45%; tổng giá trị sản xuất (giá thực tế) đạt trên 23,9 nghìn tỷ đồng; giá trị thu trên 1ha canh tác đạt trên 293 triệu đồng; giá trị sản phẩm bình quân đầu người đạt gần 83 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,43%; có 82 làng giữ vững và đạt danh hiệu làng văn hoá; có 8/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh vực: Giáo dục, văn hoá, y tế... được nâng cao hiệu quả hoạt độngvà phát triển, đáp ứng nhu cầu của người dân; công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Năm 2021, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,4%; cơ cấu kinh tế là: Nông nghiệp 8% - Công nghiệp xây dựng 44% - Thương mại, dịch vụ 48%; tổng giá trị sản xuất (giá thực tế) đạt trên 25,9 nghìn tỷ đồng; giá trị thu trên 1ha canh tác đạt 318 triệu đồng; giá trị sản phẩm bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,38%; 83 làng đạt danh hiệu làng văn hóa...

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, huyện tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất; tăng cường kiểm tra, thanh tracông tác quản lý đất đai, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, đẩy mạnh thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn; tập trung khai thác các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chế độ chính sách, đẩy mạnh công tác bảo trợ xã hội; thực hiện toàn diện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, quân sự địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)…

          Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Sảng nhấn mạnh: Huyện Văn Giang cần tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp; các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ đề ra các quyết sách phù hợp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19 đưa Văn Giang phát triển mạnh về thương mại – dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện tốt công tác giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện …cùng một số nội dung khác.

Kỳ họp lần này đã hoàn thành các nội dung gồm: thông qua báo cáo và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự thảo nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2021; báo cáo và dự thảo nghị quyết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2021; tờ trình của chủ tịch UBND huyện giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện và dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021; báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa 19. Thường trực hội đồng nhân dân huyện đã thông qua báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện báo cáo công tác của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện trình bày báo cáo thẩm tra theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Tòa án nhân dân huyện báo cáo công tác xét xử năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Viện kiêm sát nhân dân huyện báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Chi cục thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Tùng – trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.

          Tại kỳ họp hội đồng nhân dân huyện cuối năm, chủ tọa kỳ họp đã dành nhiều thời gian để nghe các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và trả lời chất vấn của các cơ quan hữu quan. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực, vấn đề chính như: thủy lợi, thương binh xã hội, thuế, quản lý đất đai, điện...

          Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện, ông Chu Quốc Hiệu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến giải trình, làm rõ thêm một số nội dung, lĩnh vực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và một số vấn đề, lĩnh vực mà cử tri và các đại biểu quan tâm.

Bế mạc kỳ họp lần thứ 11, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Tin mới nhất

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đến thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly số 1 (25/02/2021 4:04 CH)

Tỉnh đoàn tổ chức lễ khởi động tháng Thanh niên năm 2021 tại Văn Giang (22/02/2021 4:28 CH)

BCĐ huyện tổ chức hội nghị về công tác phòng chống dịch Covid-19(19/02/2021 3:15 CH)

Tổng dọn vệ sinh tại khu cách ly Trường Đại học Mở cơ sở 2(19/02/2021 3:04 CH)

Văn Giang: phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu năm 2021(17/02/2021 3:38 CH)

Văn Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 –...(08/02/2021 2:48 CH)

Ngân hàng CSXH huyện tặng quà tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn(03/02/2021 9:21 SA)

Huyện đoàn tổ chức chương trình "Xuân yêu thương, tết ấm áp"(27/01/2021 4:19 CH)

°
490 người đang online