Quy định về văn hoá công vụ trên địa bàn huyện

Đăng ngày 14 - 02 - 2020
100%

Ngày 13/02/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 298/QĐ-UBND quy định về văn hoá công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Văn Giang.

Ngày 13/02/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 298/QĐ-UBND quy định về văn hoá công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Văn Giang.

Quyết định gồm 3 chương, 15 điều; Chương 1 (3 điều) gồm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mục đích ban hành; Chương 2 (10 điều) quy định về văn hoá công vụ; Chương 3 (2 điều) quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật và tổ chức thực hiện.

Nội dung cụ thể xem tại đây: 11520396-13-2-13.pdf

Tin mới nhất

Tuổi trẻ Văn Giang chung tay phòng chống dịch Covid-19(09/04/2020 10:09 SA)

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Phú...(14/11/2019 2:18 CH)

Huyện Văn Giang Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2-năm 2019(07/10/2019 2:48 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019(05/10/2019 2:26 CH)

Văn Giang: Tổ chức văn nghệ chào mừng 20 năm tái lập (16/09/2019 8:41 SA)

Hội thi Chi hội trưởng phụ nữ giỏi huyện Văn Giang năm 2019(22/08/2019 10:15 SA)

Huyện Văn Giang tổ chức Giải bóng chuyền hơi nam nữ công nhân viên chức lao động năm 2019(20/08/2019 3:59 CH)

Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng các làng, tổ dân phố năm 2019(16/08/2019 3:12 CH)

°
1122 người đang online