UBND huyện ban hành công văn số 47/UBND-VHTT, ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích và du lịch

Đăng ngày 03 - 02 - 2020
100%

Nội dung được đăng tải tại đây: 47.UBND-VHTT.signed.pdf

Tin mới nhất

Quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Văn Giang(31/07/2020 4:26 CH)

Quyết định ban hành "Mục tiêu chất lượng năm 2020" thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu...(21/02/2020 2:48 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 02/02/2020 về triển khai hoạt động đáp ứng với...(02/02/2020 4:27 CH)

UBND huyện Văn Giang ban hành công văn số 41/UBND-YT, ngày 21/01/2020 về việc dịch bệnh viên phổi...(21/01/2020 4:21 CH)

Ngày 10/01/2020, UBND huyện Văn Giang ban hành Quyết định số 42 về công nhận xã đạt chuẩn tiếp...(10/01/2020 9:04 SA)

Ngày 06/01/2020 UBND huyện Ban hành Quyết định số 02 về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn...(07/01/2020 8:08 SA)

Ngày 02/8/2019, UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 443/UBND-NV về việc tham gia cuộc thi...(03/09/2019 4:59 CH)

Ngày 23/7/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 23/7/2019 về Tổ chức cuộc thi...(24/07/2019 4:55 CH)

°
792 người đang online