Ngày 19/02/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 02/TB-UBBC về mẫu hồ sơ địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 21 - 02 - 2021
100%

Nội dung được đăng tải tại đây: 02.TB-UBBC.pdf

                                                    MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN.doc

Tin mới nhất

Ngày 30/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 223/UBND-VHTT về việc lấy ý kiến góp ý...(01/04/2021 8:46 SA)

Ngày 24/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về phát động đợt thi đua đặc...(25/03/2021 9:59 SA)

Ngày 19/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 294/TB-UBND Kết quả xét tuyển chức danh...(19/03/2021 9:54 SA)

Ngày 09/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục...(10/03/2021 8:14 SA)

Ngày 09/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 118/TB-UBND Danh sách thí sinh đủ điều...(10/03/2021 8:19 SA)

Ngày 24/02/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về Triển khai thi hành Luật Thanh niên(25/02/2021 4:12 CH)

Ngày 23/02/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 03/TB-UBBC về địa chỉ. trụ sở điện thoại cơ...(24/02/2021 4:09 CH)

Quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Văn Giang(31/07/2020 4:26 CH)

°
410 người đang online