Ngày 11/8/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 05/KH-HĐPB về tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Giang

Đăng ngày 12 - 08 - 2021
100%

Nội dung được đăng tải tại đây: Ke hoach TT LPCMT.pdf                

                                                   Luật Phòng chống ma túy.doc

Tin mới nhất

Phòng Tư pháp huyện Văn Giang ban hành Công văn số 32/TP ngày 19/5/2023 về tuyên truyền, phổ biến...(19/05/2023 2:34 CH)

Phòng Tư pháp huyện Văn Giang ban hành Công văn số 49/TP ngày 25/10/2022 về việc khai thác tài...(26/10/2022 7:31 SA)

Hỏi đáp một số quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam(29/04/2022 9:42 SA)

30 tình huống hỏi đáp pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người VIệt Nam ở nước ngoài (29/04/2022 9:23 SA)

Các tài liệu tham khảo liên quan phục vụ các công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19...(26/08/2021 9:43 SA)

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật "Pháp luật với mọi người"(28/10/2020 8:49 SA)

Khai thác tài liệu tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện Văn Giang(06/03/2020 8:54 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ...(24/07/2019 1:51 CH)

°
94 người đang online