Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Văn Giang năm 2023

Đăng ngày 06 - 10 - 2023
100%

Ngày 05/10/2023, UBND huyện Văn Giang đã ban hành Thông báo số 3413/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Văn Giang năm 2023

I. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng

1. Vị trí việc làm Giáo viên Mầm non (Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên
mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26): 15 chỉ tiêu;

2. Vị trí việc làm Giáo viên Tiểu học (Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên
tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29): 18 chỉ tiêu gồm:

2.1. Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: 08 chỉ tiêu.

2.2. Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng Anh: 08 chỉ tiêu.

2.3. Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy môn Giáo dục Thể chất: 01 chỉ tiêu.

2.4. Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy môn Tin học và Công nghệ: 01 chỉ tiêu.

3. Vị trí việc làm Giáo viên Trung học cơ sở (Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32): 38 chỉ tiêu gồm:

3.1. Vị trí việc làm Giáo viên THCS dạy môn Toán: 20 chỉ tiêu;

3.2. Vị trí việc làm Giáo viên THCS dạy môn Văn: 05 chỉ tiêu;

3.3. Vị trí việc làm Giáo viên THCS dạy môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 02 chỉ tiêu;

3.4. Vị trí việc làm Giáo viên THCS dạy môn Lý: 02 chỉ tiêu;

3.5. Vị trí việc làm Giáo viên THCS dạy môn Sử: 01 chỉ tiêu;

3.6. Vị trí việc làm Giáo viên THCS dạy môn Sinh: 03 chỉ tiêu;

3.7. Vị trí việc làm Giáo viên THCS dạy môn Hoá: 02 chỉ tiêu;

3.8. Vị trí việc làm Giáo viên THCS dạy môn Tin học: 01 chỉ tiêu;

3.9. Vị trí việc làm Giáo viên THCS dạy môn Mĩ thuật: 02 chỉ tiêu.

4. Vị trí giáo viên giáo dục nghề nghiệp: 03 chỉ tiêu gồm:

4.1. Vị trí giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III - Mã số V.09.02.07): 02 chỉ tiêu;

4.2. Vị trí giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III - Mã số V.09.02.08): 01 chỉ tiêu.

5. Vị trí việc làm Công tác văn hoá, văn nghệ (Chức danh nghề nghiệp: Hướng dẫn viên văn hoá hạng III - Mã số V.10.07.23): 01 chỉ tiêu.

6. Vị trí việc làm Phát thanh viên (Chức danh nghề nghiệp: Phát thanh viên hạng III - Mã số V11.10.29): 01 chỉ tiêu.

7. Vị trí việc làm Công tác thể dục thể thao (Chức danh nghề nghiệp: Huấn luyện viên hạng III, mã số V.10.01.03): 01 chỉ tiêu.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên;  Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo); Có lý lịch rõ ràng;  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

III. Kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, hình thức, thời hạn, địa điểm nộp, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển; Phương thức tuyển dụng…được quy định chi tiết tại Thông báo số 3413/TB-UBND ngày 05/10/2023 của UBND huyện Văn Giang.

Thông báo này thay thế Thông báo số 3411/TB-UBND ngày 04/10/2023 của UBND huyện Văn Giang.

UBND huyện Văn Giang giới thiệu toàn văn Thông báo tại đây: 3413. TB-UBND tuyển dụng viên chức năm 2023.pdf

                                                                                    6. Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01- Nghị định số 115.2020) (1).doc

                                                                                                        6.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (Nghị định 140.2017) (1).doc

Tin mới nhất

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập...(16/01/2024 12:31 CH)

THÔNG BÁO thí sinh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển Vòng 2 - Đợt 2 (15/12/2023 3:32 CH)

THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp đủ tiêu chuẩn,...(15/12/2023 4:04 CH)

THÔNG BÁO Chỉ tiêu xét tuyển đối với thí sinh có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với vị trí...(08/12/2023 3:02 CH)

Trung Tâm Y tế huyện Văn Giang: tổ chức Hội thi phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2023(28/11/2023 3:34 CH)

Quyết định ban hành Nội quy kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự...(28/11/2023 7:39 SA)

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự...(21/11/2023 6:55 SA)

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh có bằng cao đẳng, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo...(21/11/2023 6:51 SA)

°
73 người đang online