Văn Giang chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng khung đô thị Văn Giang

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
100%

        Để thực hiện quy hoạch huyện Văn Giang thành đô thị trong tương lai, huyện ta chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng khung đô thị Văn Giang đến năm 2025, trong đó ưu tiên làm các tuyến đường như: Đường Đông - Tây 1; Đường dọc máng Kênh Tây; Đường dọc máng Kênh Đông; Đường nội thị phía Bắc hồ điều hòa; Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 377...

      Bên cạnh đó, huyện tiếp tục triển khai các bước thực hiện đầu tư công trình xây dựng năm 2023: Xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Vĩnh Khúc, Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thực hiện công tác GPMB đường vành đai 4 và các đường nội thị khác trên địa bàn.

Tin mới nhất

Công bố đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040(22/01/2024 2:18 CH)

Khởi công xây dựng đường song hành đường Vành đai 4 địa phận tỉnh Hưng Yên(23/11/2023 9:03 SA)

Thông báo Công bố công khai điều chỉnh về quy mô,địa điểm, số lượng dự án công trình trong Quy...(26/10/2023 8:32 SA)

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Long Hưng Land - Văn Giang - khu A(21/07/2023 2:03 CH)

Ban chỉ đạo đường vành đai 4 huyện: họp kiểm điểm tiến độ thực hiện (20/06/2023 2:26 CH)

Văn Giang: Báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện(09/06/2023 2:36 CH)

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Giang(13/03/2023 2:13 CH)

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND, ngày 31/5/2022 về việc phê duyệt Kế...(08/06/2022 3:01 CH)

°
78 người đang online