Kế hoạch Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023

Đăng ngày 10 - 03 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023; UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023
Nội dung được đăng tải tại đây: KH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch Trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Văn Giang năm 2023 và các năm tiếp theo(17/11/2023 6:55 SA)

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân...(05/10/2023 6:35 SA)

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban...(04/10/2023 6:33 SA)

Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND huyện Văn Giang(17/04/2023 3:55 CH)

Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Tiếp công dân huyện - Trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện Văn...(17/04/2023 3:32 CH)

Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022(30/11/2022 1:25 CH)

Phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện Văn Giang báo cáo biểu xác nhận kinh phí hỗ trợ tiền...(04/11/2022 3:53 CH)

Thông báo số 572/TB-UBND, ngày 02/11/2022 của UBND huyện Văn Giang về việc thi tuyển công chức...(03/11/2022 9:58 SA)

°
78 người đang online