Kế hoạch Tuyên truyền nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện Văn Giang năm 2023

Đăng ngày 13 - 04 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2023 về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện Văn Giang năm 2023; Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch đã đề ra, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao Chỉ số (PAPI) huyện Văn Giang năm 2023
Nội dung được đăng tải tại đây: KH tuyên truyền huyện PAPI Văn Giang năm 2023.pdf

Tin mới nhất

Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023(14/06/2023 2:53 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023(09/01/2023 2:32 CH)

Ngày 07/01/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị...(09/01/2022 1:54 CH)

Ngày 04/01/2022, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về cải cách hành chính nhà...(05/01/2022 1:49 CH)

Ngày 11/6/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Báo cáo số 149/BC-UBND về kết quả báo cáo thủ tục...(12/06/2021 1:48 CH)

Ngày 02/6/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 419/UBND - NV về thực hiện chế độ báo...(03/06/2021 1:51 CH)

Ngày 12/4/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 254/UBND-NV về việc nâng cao chỉ số và...(13/04/2021 7:42 SA)

Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I năm 2021(15/03/2021 10:08 SA)

°
125 người đang online