Phòng Tư pháp huyện Văn Giang ban hành Công văn số 32/TP ngày 19/5/2023 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy

Đăng ngày 19 - 05 - 2023
100%

Nội dung được đăng tải tại đây: Công văn TP tuyên truyền phòng, chống ma túy.pdf

                                                   KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN về phòng chống ma túy.docx

                                                   BÀI TUYÊN TRUYỀN về phòng chống ma túy.docx

                                                   TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Luật Phòng, chống ma túy.doc

Tin mới nhất

Phòng Tư pháp huyện Văn Giang ban hành Công văn số 49/TP ngày 25/10/2022 về việc khai thác tài...(26/10/2022 7:31 SA)

Hỏi đáp một số quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam(29/04/2022 9:42 SA)

30 tình huống hỏi đáp pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người VIệt Nam ở nước ngoài (29/04/2022 9:23 SA)

Các tài liệu tham khảo liên quan phục vụ các công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19...(26/08/2021 9:43 SA)

Ngày 11/8/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số...(12/08/2021 7:56 SA)

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật "Pháp luật với mọi người"(28/10/2020 8:49 SA)

Khai thác tài liệu tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện Văn Giang(06/03/2020 8:54 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ...(24/07/2019 1:51 CH)

°
57 người đang online