http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (06/02/2018)

Ngày 06/02/2018 Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 thông báo số 02 về kết quả điểm xét tuyển của các ông (bà) dự tuyển tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa,...

Văn Giang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang huyện (06/03/2018)

Ngày 1/3, huyện Văn Giang đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua đột kích ''luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả'' nhằm quán triệt mệnh lệnh chiến đấu năm 2018

°
1060 người đang online