Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Xuân Quan: Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho các cán bộ, LL PCCC các đơn vị,... (02/11/2020)

Công an huyện Văn Giang phối hợp với UBND xã Xuân Quan tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho các cán bộ, lực lượng phòng cháy chữa cháy, các đơn vị, trường học đóng trên địa bàn xã

°
529 người đang online