Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Giang năm 2018

Ngày 29/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Giang năm 2018

Nội dung Kế hoạch đăng tải tại đây: 108.KH-UBND.pdf

Mạnh Quang

Phòng Nội vụ