Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Giang năm 2018

Ngày 29/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 1004/TB-UBND về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Giang năm 2018

Nội dung được đăng tải tại đây: 1004.TB-UBND.pdf

Mạnh Quang

Phòng Nội vụ