Kế hoạch Tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2018

Ngày 05/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch Tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2018

Nội dung Kế hoạch đăng tải tại đây: 113.KH-UBND.pdf

Thanh Tùng

Phòng Nội vụ