Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã

Ngày 16/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Ban hành Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã

Nội dung được đăng tải tại đây: 1218.KH-UBND.pdf

Thanh Tùng

Phòng Nội vụ