Ngày 14/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang ban hành Công văn số 729/UBND-NN&PTNT về việc đăng toàn văn dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Văn Giang trên trang thông tin điện tử

Nội dung Báo cáo được đăng tải tại đây: 729.UBND.pdf

Thanh Tùng

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện