Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Giang năm 2019

Ngày 09/01/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 01/KH-BQLDA Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Giang năm 2019

Nội dung được đăng tải tại đây: KH xét tuyển 2019.pdf

Thanh Tùng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện