Văn Giang: Tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Chiều ngày 30-10, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018.

           Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

           Chiều ngày 30-10, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018.

          Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trì hội nghị. Thành phần tham gia tập huấn gồm lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, trưởng công an các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn Luât Quốc phòng năm 2018

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung chính của luật quốc phòng năm 2018. Theo đó, Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng. Đây là luật quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong đó, luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

          Thông qua tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được tình hình nhiệm vụ cách mạng, đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời nắm vững những vấn đề cơ bản của pháp luật về quốc phòng, làm chuyến biến nhận thức, trách nhiệm cua cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện./.

Ngọc Phương

Đài Truyền thanh huyện