Văn Giang 168 hộ gia đình được vay vốn học sinh, sinh viên từ Ngân hàng CSXH huyện

Ngân hàng CSXH huyện Văn Giang đã thực hiện giải ngân cho 168 hộ gia đình

        Tính đến ngày 30/11/2019 Ngân hàng CSXH huyện Văn Giang đã thực hiện giải ngân cho 168 hộ gia đình với số tiền 1 tỷ 353 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cho con em trên địa bàn huyện theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề,  

        Với tôn chỉ không để cho bất kỳ HSSV nào không thể nhập học vì không có tiền trang chải chi phí, Ngân hàng CSXH đã phối hợp chặt chẽ với UBND, ban giảm nghèo các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội như: Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên thực hiện tuyên truyền rộng rãi để nhân dân biết được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng đối với HSSV.

          Để đáp ứng được nhu cầu vay vốn của HSSV do giá cả và học phí tăng cao. Ngày 19/11/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay  đối với học sinh, sinh viên, qua đó kể từ ngày 01/12/2019 các hộ gia đình có con em theo học tại  các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn sẽ được vay với mức vay tối đa lên đến 25.000.000 đồng/năm học/học sinh, sinh viên.

Đức Hùng

Đài Truyền thanh huyện