Ngày 06/01/2020 UBND huyện Ban hành Quyết định số 02 về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND - UBND huyện Văn Giang năm 2019

Nội dung được đăng tải tại đây: Cong bo ket qua ra soat, he thong hoa VBQPPL 2019.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND - UBND huyện