Ngày 10/01/2020, UBND huyện Văn Giang ban hành Quyết định số 42 về công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Nội dung được đăng tải tại đây: Cong bo xa dat CTCPL nam 2019.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND - UBND huyện