Nghĩa Trụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 19 - 05 - 2020

Trong 2 ngày 18,19/5/2020, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ảnh: Đồng chí Tô Lâm-Ủy viên Bộ chính trị-Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Tiến Sỹ-Ủy viên BCH Trung ương Đảng-Bí thư Ttỉnh ủy-Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 18,19/5/2020, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo Văn kiện Đại hội cấp trên và quán triệt, hướng dẫn các thực hiện các nội dung trong ngày làm việc thứ 2 của Đại hội. Trên tinh thần tập, dân chủ Đại hội đã bầu 15 đồng  chí vào BCH đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 19/5, đại hội bước sang ngày làm việc thứ 2, về dự và chung vui với Đại hội có đồng chí Tô Lâm-ủy viên Bộ chính trị-Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Tiến Sỹ-Ủy viên BCH Trung ương đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh.

Ở huyện có đồng chí Đào Hồng Vận-TUV-BTHU-Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí trong BTVHU, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện. ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ cùng 195 đại biểu chính thức đại diện cho 395 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Trụ đã phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, huy động các nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đạt được những thành tích quan trọng. Giá trị thu trên 1 ha đất canh tác đạt 533 triệu đồng, tăng 363 triệu đồng/ha so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 58 triệu đồng, tăng gần 24 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV đề ra. Tỷ lệ phát triển dân số ổn định mức 1% /năm. Số hộ giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo ở mức dưới 2%. Công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ phát triển nhanh. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và các chế độ, chính sách an sinh xã hội được chăm lo, thực hiện đầy đủ.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30.10.2016 của BCH Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảng bộ xã đã kết nạp được 26 đảng viên mới. Hàng năm, đảng bộ xã có trên 78% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ phấn đấu: Giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt 600 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; đảng bộ, chính quyền hàng năm đạt trong sạch vững mạnh. Hàng năm có 100% số chi bộ, trên 85% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp 25 đảng viên mới…

Tại ngày làm việc thứ 2 của đại hội đã thông qua kết quả hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất. Đồng chí Vũ Văn Tiệp tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025; hội nghị Ban chấp hành cũng tiến hành kiện toàn một số chức danh của Đảng ủy; đại hội cũng tiến hành bầu 10 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Đào Hồng Vận-TUV-BTHU-chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Nghĩa Trụ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu xã Nghĩa Trụ tập trung chú trọng công tác quy hoạch theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống, thuần phong mỹ tục của làng quê; đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển xã theo hướng đô thị hiện đại; chú trọng công tác  bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu Đảng bộ xã cần làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội đồng chí Tô Lâm-Ủy viên Bộ chính trị-Bộ trưởng bộ công an đã vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang nói chung, xã Nghĩa Trụ nói riêng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Nghĩa Trụ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành mục tiêu Đại hội XXV. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao giá trị sử dụng đất nông nghiệp; quan tâm đào tạo nghề nhằm phát triển kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Vũ Văn Tiệp-Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trụ khẳng định: Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Trụ anh hùng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, phát huy lợi thế, đoàn kết, đồng lòng, năng động sáng tạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXV đã đề ra, xây dựng xã Nghĩa trụ trở thành một miền quê đáng sống./.

Tin mới nhất

Văn Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025(23/07/2020 4:38 CH)

Vĩnh Khúc Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025(03/06/2020 7:35 SA)

Đảng bộ xã Cửu Cao tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28/05/2020 8:13 SA)

Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Văn Giang lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025(22/05/2020 3:45 CH)

Đảng bộ Công an huyện tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14(21/05/2020 3:14 CH)

Xuân Quan tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (19/05/2020 3:53 CH)

Long Hưng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020-2025(16/05/2020 2:54 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thắng Lợi, lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp(08/05/2020 4:35 CH)

Tin liên quan

Vĩnh Khúc Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025(03/06/2020 7:35 SA)

Đảng bộ xã Cửu Cao tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28/05/2020 8:13 SA)

Xuân Quan tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (19/05/2020 3:53 CH)

Long Hưng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020-2025(16/05/2020 2:54 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thắng Lợi, lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp(08/05/2020 4:35 CH)

°
1090 người đang online