Báo cáo công tác tháng 6 đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Đăng ngày 23 - 06 - 2020
100%

Nội dung báo cáo được đăng tải tại đây: Bao cao thang 6.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo công tác tháng 8 năm 2021(26/08/2021 1:53 CH)

Báo cáo công tác tháng 7 năm 2020(23/07/2021 1:56 CH)

Báo cáo công tác tháng 01 năm 2020(27/01/2021 2:00 CH)

Báo cáo công tác tháng 10 năm 2020(30/11/2020 9:08 SA)

Báo cáo công tác tháng 8 năm 2020(24/08/2020 2:15 CH)

Báo cáo công tác tháng 7 năm 2020(28/07/2020 2:13 CH)

Báo cáo công tác tháng 4 năm 2020(24/04/2020 2:06 CH)

Báo cáo công tác tháng 3 năm 2020(25/03/2020 2:03 CH)

°
986 người đang online