Báo cáo công tác tháng 8 năm 2020

Đăng ngày 24 - 08 - 2020
100%

Nội dung báo cáo được đăng tải tại đây: Bao cao thang 8.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023(26/05/2023 3:19 CH)

Báo cáo công tác tháng 8 năm 2021(26/08/2021 1:53 CH)

Báo cáo công tác tháng 7 năm 2020(23/07/2021 1:56 CH)

Báo cáo công tác tháng 01 năm 2020(27/01/2021 2:00 CH)

Báo cáo công tác tháng 10 năm 2020(30/11/2020 9:08 SA)

Báo cáo công tác tháng 7 năm 2020(28/07/2020 2:13 CH)

Báo cáo công tác tháng 6 đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020(23/06/2020 2:11 CH)

Báo cáo công tác tháng 4 năm 2020(24/04/2020 2:06 CH)

°
1509 người đang online