Ngân hàng CSXH huyện Văn Giang tiếp tục triển khai chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Đăng ngày 12 - 11 - 2021
100%

Nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19

Ảnh: Ngân hàng CSXH hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19

Nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Ngày 01/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NĐ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngay sau khi có hướng dẫn của Ngân hàng cấp trên, Ngân hàng CSXH huyện Văn Giang đã phối hợp triển khai tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp phải một số hạn chế vướng mắc cần được tháo gỡ. Qua đó ngày 08/10/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NĐ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 cụ thể:

Về điều kiện vay vốn:

Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc: Có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên.

Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, khinh doanh: Có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án, hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Về Mục đích sử dụng vốn vay:

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Về mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay:

Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động, mức tiền lương tháng là mức tiền lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ. Lãi suất cho vay là 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Thời hạn vay tối đa dưới 12 tháng. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay

Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp nhận hồ sơ vay vốn chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 03 năm 2022.

Khách hàng khi có đủ các điều kiện trên và có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất xin liên hệ với Ngân hàng CXSH huyện Văn Giang để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 783/UBND-TP ngày 30/9/2022 về Hưởng ứng Cuộc thi trực...(03/10/2022 4:21 CH)

Văn Giang tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết trung thu(09/09/2022 10:13 SA)

Lãnh đạo huyện dự khai giảng năm học mới tại các địa phương(06/09/2022 4:17 CH)

UBND huyện: họp bàn giải pháp hoàn thành các nội dung tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu(29/08/2022 9:58 SA)

Mễ Sở tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2.9(29/08/2022 10:59 SA)

UBND huyện: họp bàn giải pháp hoàn thành các nội dung tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu(26/08/2022 4:23 CH)

Ngân hàng CSXH huyện thực hiện nâng mức cho vay học sinh, sinh viên vay(25/08/2022 4:26 CH)

Văn Giang tổ chức hội thi dân vận khéo(25/08/2022 4:14 CH)

°
1033 người đang online