Ngày 19/02/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 02/TB-UBBC về mẫu hồ sơ địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 21 - 02 - 2021
100%

Nội dung được đăng tải tại đây: 02.TB-UBBC.pdf

                                                    MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN.doc

Tin mới nhất

Ngày 04/4/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm...(05/04/2022 10:09 SA)

Ngày 30/3/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng,...(01/04/2022 10:06 SA)

Ngày 10/8/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về Triển khai thực hiện Đề...(11/08/2021 8:26 SA)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Văn Giang(10/07/2021 8:39 SA)

Ngày 12/4/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về Phát động, triển khai...(13/04/2021 7:45 SA)

Ngày 30/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 223/UBND-VHTT về việc lấy ý kiến góp ý...(01/04/2021 8:46 SA)

Ngày 24/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về phát động đợt thi đua đặc...(25/03/2021 9:59 SA)

Ngày 19/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 294/TB-UBND Kết quả xét tuyển chức danh...(19/03/2021 9:54 SA)

°
708 người đang online