Ngày 19/02/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 02/TB-UBBC về mẫu hồ sơ địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 21 - 02 - 2021
100%

Nội dung được đăng tải tại đây: 02.TB-UBBC.pdf

                                                    MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN.doc

Tin mới nhất

Ngày 24/02/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về Triển khai thi hành Luật Thanh niên(25/02/2021 4:12 CH)

Ngày 23/02/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 03/TB-UBBC về địa chỉ. trụ sở điện thoại cơ...(24/02/2021 4:09 CH)

Quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Văn Giang(31/07/2020 4:26 CH)

Quyết định ban hành "Mục tiêu chất lượng năm 2020" thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu...(21/02/2020 2:48 CH)

UBND huyện ban hành công văn số 47/UBND-VHTT, ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm...(03/02/2020 4:26 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 02/02/2020 về triển khai hoạt động đáp ứng với...(02/02/2020 4:27 CH)

UBND huyện Văn Giang ban hành công văn số 41/UBND-YT, ngày 21/01/2020 về việc dịch bệnh viên phổi...(21/01/2020 4:21 CH)

Ngày 10/01/2020, UBND huyện Văn Giang ban hành Quyết định số 42 về công nhận xã đạt chuẩn tiếp...(10/01/2020 9:04 SA)

°
430 người đang online