Ngày 24/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về phát động đợt thi đua đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 25 - 03 - 2021
100%

Nội dung được đăng tải tại đây: 46.KH-UBND.pdf

Tin mới nhất

Ngày 12/4/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về Phát động, triển khai...(13/04/2021 7:45 SA)

Ngày 12/4/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 254/UBND-NV về việc nâng cao chỉ số và...(13/04/2021 7:42 SA)

Ngày 30/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 223/UBND-VHTT về việc lấy ý kiến góp ý...(01/04/2021 8:46 SA)

Ngày 19/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 294/TB-UBND Kết quả xét tuyển chức danh...(19/03/2021 9:54 SA)

Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I năm 2021(15/03/2021 10:08 SA)

Ngày 09/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục...(10/03/2021 8:14 SA)

Ngày 09/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 118/TB-UBND Danh sách thí sinh đủ điều...(10/03/2021 8:19 SA)

Ngày 24/02/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về Triển khai thi hành Luật Thanh niên(25/02/2021 4:12 CH)

°
365 người đang online