Ngày 12/4/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về Phát động, triển khai phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển klinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2026))

Đăng ngày 13 - 04 - 2021
100%

Nội dung được đăng tải tại đây: 54.KH-UBND.pdf

Tin mới nhất

Ngày 12/4/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 254/UBND-NV về việc nâng cao chỉ số và...(13/04/2021 7:42 SA)

Ngày 30/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 223/UBND-VHTT về việc lấy ý kiến góp ý...(01/04/2021 8:46 SA)

Ngày 24/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về phát động đợt thi đua đặc...(25/03/2021 9:59 SA)

Ngày 19/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 294/TB-UBND Kết quả xét tuyển chức danh...(19/03/2021 9:54 SA)

Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I năm 2021(15/03/2021 10:08 SA)

Ngày 09/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục...(10/03/2021 8:14 SA)

Ngày 09/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 118/TB-UBND Danh sách thí sinh đủ điều...(10/03/2021 8:19 SA)

Ngày 24/02/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về Triển khai thi hành Luật Thanh niên(25/02/2021 4:12 CH)

°
747 người đang online