Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I năm 2021

Đăng ngày 15 - 03 - 2021
100%

Nội dung được đăng tải tại đây: 41.BC-UBND.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngày 07/01/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị...(09/01/2022 1:54 CH)

  Ngày 04/01/2022, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về cải cách hành chính nhà...(05/01/2022 1:49 CH)

  Ngày 11/6/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Báo cáo số 149/BC-UBND về kết quả báo cáo thủ tục...(12/06/2021 1:48 CH)

  Ngày 02/6/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 419/UBND - NV về thực hiện chế độ báo...(03/06/2021 1:51 CH)

  Ngày 12/4/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 254/UBND-NV về việc nâng cao chỉ số và...(13/04/2021 7:42 SA)

  Ngày 09/3/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Báo cáo số 41/BC-UBND về Kết quả cải cách hành chính...(10/03/2021 9:46 SA)

  Ngày 04/01/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về Cải cách hành chính nhà...(05/01/2021 7:29 SA)

  Ngày 04/01/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về Kiểm tra cải cách hành...(05/01/2021 7:35 SA)

  °
  814 người đang online