Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh có bằng cao đẳng, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm

Đăng ngày 21 - 11 - 2023
100%

            Ngày 20/11/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD về danh sách và triệu tập thí sinh có bằng cao đẳng, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm Giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển Vòng 2 - Đợt 1 tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Văn Giang năm 2023.

            Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển Vòng 2 - Đợt 1 tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Văn Giang năm 2023 biết và thực hiện, cụ thể như sau:

1. Tổng số thí sinh có bằng cao đẳng, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm Giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển Vòng 2 - Đợt 1 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Văn Giang năm 2023 gồm 70 thí sinh, trong đó:

1.1. Vị trí Giáo viên Mầm non: 08 thí sinh.

1.2. Vị trí Giáo viên Tiểu học: 14 thí sinh; trong đó:

- Giáo viên Văn hóa: 09 thí sinh;

- Giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 04 thí sinh;

- Giáo viên Giáo dục thể chất: 01 thí sinh.

1.3. Vị trí Giáo viên THCS: 48 thí sinh; trong đó:

- Giáo viên Văn: 02 thí sinh;

- Giáo viên Toán: 36 thí sinh;

- Giáo viên Lý: 02 thí sinh;

- Giáo viên Hoá: 05 thí sinh;

- Giáo viên Sinh: 01 thí sinh;

- Giáo viên Sử: 01 thí sinh;

            - Giáo viên Tin: 01 thí sinh.

            2. Phí dự tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh.

            3. Thời gian, địa điểm khai mác và tổ chức xét tuyển (phỏng vấn)

3.1. Thời gian: Ngày 03/12/2023 (Chủ nhật)

- Thời gian khai mạc: Từ 7 giờ 30 phút.

- Thời gian tổ chức phỏng vấn: Từ 08 giờ 30 phút.

+ Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

+ Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

3.2. Địa điểm khai mạc và tổ chức phỏng vấn:

- Địa điểm khai mạc: Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện;

- Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND-UBND huyện Văn Giang.

Địa chỉ: đường 179, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Xem chi tiết THÔNG BÁO tại đây: 01.TB-HÐTD.pdf

Tin mới nhất

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập...(16/01/2024 12:31 CH)

THÔNG BÁO thí sinh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển Vòng 2 - Đợt 2 (15/12/2023 3:32 CH)

THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp đủ tiêu chuẩn,...(15/12/2023 4:04 CH)

THÔNG BÁO Chỉ tiêu xét tuyển đối với thí sinh có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với vị trí...(08/12/2023 3:02 CH)

Trung Tâm Y tế huyện Văn Giang: tổ chức Hội thi phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2023(28/11/2023 3:34 CH)

Quyết định ban hành Nội quy kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự...(28/11/2023 7:39 SA)

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự...(21/11/2023 6:55 SA)

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh có bằng cao đẳng, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo...(21/11/2023 1:47 CH)

°
37 người đang online