Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Giang

Đăng ngày 13 - 03 - 2023
100%

Nội dung được đăng tải tại đây: QĐ 561, phê duyệt KHSDĐ năm 2023.pdf

                                                     Thông báo số 79.pdf

                                                     Thong bao so 80.pdf

                                                     2. BCTM KH 2023 huyen VAN GIANG-phe duyet.pdf

                                                     2.1. Bieu KH2023 VAN GIANG phe duyet.pdf

                                                     3. BD KH 2023 Van Giang.pdf

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND, ngày 31/5/2022 về việc phê duyệt Kế...(08/06/2022 3:01 CH)

Công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh khu nhà ở phố mới Văn Giang(12/03/2022 10:46 SA)

Thông báo công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Văn Giang(16/02/2022 2:32 CH)

Thông báo lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Giang, tỉnh...(12/11/2021 2:35 CH)

Ngày 30/8/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 1824/TB-UBND về lấy ý kiến tham gia đối...(31/08/2021 2:27 CH)

Ngày 21/6/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Thông báo số 1492/TB-UBND về Công bố công khai Kế...(22/06/2021 3:56 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị xin ý kiến về đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040,...(06/03/2021 2:09 CH)

Văn Giang phát triển quy hoạch theo hướng hiện đại(10/11/2020 9:52 SA)

°
742 người đang online